Jste zde

Domů » Aktuality » Nová kniha Rapotínská sklárna je v prodeji

Obec Rapotín vydala knihu k 190. výročí založení sklárny s názvem „Rapotínská sklárna od roku 1829 až po smutný konec v roce 2009“. Autorem této publikace je dlouholetý zaměstnanec rapotínské sklárny František Kašík.

Dle vyjádření historika Drahomíra Polácha se panu Kašíkovi podařilo vytvořit živé dílo s fundovaně podanou historií. Publikace seznamuje čtenáře s předchůdci rapotínské sklárny v Andělských Žlebech a  Anníně v 17. století, dále se věnuje historii rapotínské sklárny od roku 1829 – 2009, jejím nájemcům, ale zejména dlouholetému nájemci a později i majiteli sklárny Josefu Schreiberovi. Po roce 1945 je zmíněna výroba Petriho misek a ohýbaného skla. Dále je popsáno zavádění nových technologií ve výrobě po velké rekonstrukci sklárny v letech 1964 - 1968. Další z kapitol popisuje existenci sklárny po roce 1989 a  zmiňuje se o dvou konkurzech, a to v roce 2000 a 2008.  V knize je připomenut velký úspěch sklárny na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a také zakázka vyráběná v rapotínské sklárně do chrámu v Mekce. Text knihy je doplněn řadou zajímavých snímků. Součástí knihy je jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zasloužili o dobré jméno kdysi světově proslulé sklárny. V závěru publikace je fotopříloha s dalšími 26 fotografiemi. 

Knihu si můžete zakoupit v TIC Rapotín. Cena 92 stránkové publikace, vydané v nákladu 700 kusů je 200 Kč.  

 

Kontakt

 TIC Rapotín 

Předprodej vstupenek
+420 583 212 211 
+420 608 292 980 


Knihovna Rapotín

+420 583 212 531

Provozní doba:

po-pá

9:00-11:30,
12:30-17:00

sobota

9:00-13:00
(květen-září)


Kulturní dům Rapotín, s.r.o.

+420 773 336 656

ticketportal

Kalendář akcí KKC

Akce v Údolí Desné

Počasí

Radar bouřky

Navštivte Jeseníky

Navštivte Jeseníky