Jste zde

Domů » Informační centrum » Historické toulky

Tento spolek patřil k prvnímu založenému tělovýchovnému spolku v naší obci. Dále to byli křesťané a dělníci v rámci soc. dem. ATUS. Německý lidový tělovýchovný spolek byl pojmenován podle německého buditele a zakladatele tělovýchovného hnutí (turnerství – cvičení těla) Friedricha Ludwiga Jahna (1778 – 1852). V českém prostředí byl vytvořen jako protiváha Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem (oba dva byli sice Němci ze kterých se stali čeští vlastenci). Pro změnu Jahn byl potomek českých bratří vyhnaných po Bílé hoře z Čech) TV SOKOL.

První z procesů začínají už v r. 1622 na území dnešního Jesenicka a do r. 1684 si vyžádaly stovky obětí. V nich získal své ostruhy náš nejproslulejší inkvizitor Boblig z Edelstadtu, nynějších Zlatých Hor. Bobligovou zásluhou se stala tragédie z případu vernířovické žebračky Mariny Schuchové, která se pokusila na Květnou neděli 1678 odnést ze sobotínského kostela hostii krávě porodní báby Doroty Groerové, aby jí dojila více mléka.

V noci z 21. na 22. června 1591, kdy lidé v Šumperku klidně spali, se nad Bratrušovem a Kopřivnou strhla nevídaná bouře, která se změnila v strašlivou průtrž mračen provázenou větrnou smrští, neustálým hromobitím a blesky. V obrovské povodni, kterou tato strašlivá noc přinesla, mělo zahynout na sto osob, takže některé oběti zřejmě vůbec nebyly nalezeny.

Lokalita bývalého hrádku se nachází nad Novým Malínem. Hrádek, o němž se nedochovaly žádné zprávy, sloužil jako strážní hrádek pro bývalou hornickou osadu, kde se měly od 13. stol. zpracovávat ušlechtilé rudy. Další lokalitou, kde měl také stávat od 13. století strážní hrádek je kopec Strážník nad velkolosinským zámkem. Patrně také sloužil k ochraně hornické činnosti. Z obou hrádků se nezachovaly žádné zděné stavby, jen terénní nerovnosti.

V letech 1923-1946 stávala socha H. Kudlicha na křižovatce silnic na Rýmařov a Červenohorské sedlo u nynějšího kulturního domu. Kudlichova socha nahradila pomník z roku 1882, který byl postaven císaři Josefu II. Obě dvě sochy musely být v rámci tehdejší politické situace odstraněny. V prvém případě jako symbol Habsburků a v druhém případě se jednalo o to, že Kudlich byl Němec.

Rok narození a úmrtí Tobiase Glasera není přesně znám, protože křestní a úmrtní knihy v jeho rapotínské farnosti byly vedeny nesouvisle. Pravděpodobně se narodil mezi léty 1660-1665 jako syn rolníka Matyse Glasera v Petrovicích. Rovněž jeho učňovská léta jsou zahalena tajemstvím. Teprve později bylo známo, že se svému řemeslu vyučil u jednoho mistra v Tyrolích a při svatbě své sestry Sybily v roce 1700 byl v matrici zapsán výrobce houslí jako svědek. V roce 1721 se sám potřetí oženil. Že už tehdy byl váženou osobností, dosvědčují záznamy o křtu jeho dětí, kdy kmotry byli významní lidé jako petrovský rychtář Josef Schöbek či losinská zámecká sklepmistrová Elisabeth Francková. Že byl znám i za hranicemi své obce dosvědčují zápisy z matrik, kde se objevuje jako svědek na svatbách (Losiny).

První zmínka pochází z 12. května 1454, kdy nastoupil na místo zdejšího kněze Johann Kolberger. Jeho předchůdcem měl být jistý šlechtic, kněz Peter. V té době tu stál nepochybně dřevěný kostel, patrně postavený před rokem 1400.

Tzv. Nové sídlo (Neuhäusel – též Nové sady) patří bezpochyby mezi nejstarší část dolního konce Rapotína. V Rapotínských pozemkových knihách se uvádí, že zástavba toho území začala už v roce 1780, za vlády císaře Josefa II. Podle mapy stabilního katastru (1834) tu stálo 21 domů.

Kontakt

 TIC Rapotín 

Předprodej vstupenek
+420 583 212 211 
+420 608 292 980 


Knihovna Rapotín

+420 583 212 531

Provozní doba:

po-pá

9:00-11:30,
12:30-17:00

sobota

9:00-13:00
(květen-září)


Kulturní dům Rapotín, s.r.o.

+420 773 336 656

ticketportal

Počasí

Radar bouřky

Navštivte Jeseníky

Navštivte Jeseníky