Jste zde

Domů » Informační centrum » Tipy na výlet

Tipy na výlet

Atraktivní naučný okruh na rozhlednu Bukovku doplněný o informační tabule naučné stezky včetně balneoparku v druhé polovině trasy. Trasa zdolává stoupání celkem 300 výškových metrů, mimo úvodních 150 m vede zcela mimo silnice po lesních cestách. Trasu je možné zkrátit po zelené značce Pěticestí - Jandova křižovatka (1,5 km). Celý okruh je značený žlutou značkou.  

Délka trasy: 8,5 km
Převýšení: 343 m
Vhodné: pěší turistika, Nordic Walking, lyžařská turistika
Čas pochodu: 2,5 km


Název rozcestí

m n. m.

km

Značení

Povrch trasy dále

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

0

po žluté PZT

asfalt + zpevněný povrch

Skalní krčma

370

1

po žluté PZT

lesní cesta

Pěticestí

485

2

po žluté PZT

lesní cesta

Přední Bukový (pod rozhl.)

585

3,5

po žluté PZT

lesní cesta

Přední Bukový (rozhl.)

624

3,8

po žluté PZT

pěšina

Pod Bukovým

598

4

po žluté PZT

lesní cesta

Samota

578

5

po žluté PZT

zpevněný povrch

Balneopark

480

6

po žluté PZT

asfalt

Jandova křižovatka

460

6,5

po žluté PZT

lesní cesta

U louky

405

7,5

po žluté PZT

lesní cesta

Rapotín, Lesní ul.

355

8

po žluté PZT

asfalt

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

8,5

po žluté PZT

 

Trasa překonává převýšení přes 300 m, vede částečně po cyklostezce, po silnici III. třídy, místních komunikacích i lesních cestách. Náročnější je výjezd na vrchol Přední Bukový s rozhlednou Bukovka po nezpevněných lesních cestách. Návrat z rozhledny doporučen zpět k Balneoparku, jiné pěší trasy nejsou pro cyklisty vhodné. Při sjezdu z Jandovy křižovatky je nutné 100 m za lesní loukou po pravé straně neodbočovat po žluté značce, ale pokračovat po široké lesní cestě vlevo ke Skalní krčmě.

Délka trasy: 14 km
Převýšení: 443 m
Vhodné: cykloturistika - horské kolo
Čas jízdy: 1,5 hod.

Název rozcestí

m n. m.

km

Značení

Povrch trasy dále

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

0

po cyklostezce směr Šumperk

asfalt

Rapotín, Rejchartická odb.

345

1

bez značení po silnici

asfalt - silnice

Pod Rejcharticemi

443

4

po modré CZT

zpevněný povrch

Balneo Park

480

5,5

po žluté PZT

zpevněný povrch

Samota

578

6,5

po modré a žluté PZT

lesní cesta

Pod Bukovým

598

7,5

po modré PZT

lesní cesta

Přední Bukový (pod rozhl.)

585

8

po žluté PZT

lesní cesta

Přední Bukový (rozhl.)

624

8,3

po žluté PZT

lesní cesta

Přední Bukový (pod rozhl.)

585

8,5

po modré PZT

lesní cesta

Pod Bukovým

598

9

po modré a žluté PZT

lesní cesta

Samota

578

10

po žluté PZT

zpevněný povrch

Balneo Park

480

11

po žluté PZT

asfalt

Jandova křižovatka

460

11,5

po žluté PZT

lesní cesta

U louky

405

12,5

neznačeno, doleva

lesní cesta

Skalní krčma

355

13

po žluté PZT

zpevněný povrch, asfalt

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

14

po žluté PZT

 

 

 

Mírně náročný naučný okruh v masívu Prostřední skály. Trasa vede z Rapotína po modré značce nejprve po místních komunikacích, za Petrovem po polních cestách a za koňským rančem p. Kulicha po úzké lesní pěšině a lávce. Dále se střídají lesní cesty a pěšiny k historické Anenské studánce s přístřeškem a modrá značka končí na křiž. Nad Anenskou studánkou. Návrat do Petrova po žluté značce po lesní silničce, lesní a polní cestě. Trasa zdolává převýšení cca 330 m.

Délka trasy: 12 km
Převýšení: 427 m
Vhodné: pěší turistika, Nordic Walking
Čas pochodu: 3,5 hod.

Název rozcestí

m n. m.

km

Značení

Povrch trasy dále

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

0

po modré PZT

asfalt

Petrov nad Desnou (škola)

353

0,5

po modré PZT

asfalt + polní cesta

Petrov nad Desnou (u ŽST)

362

1,5

po modré PZT

zpevněná cesta, pěšina

Kulichův ranč

400

2,3

po modré PZT

pěšina

Petrovská studánka

470

3

po modré PZT

pěšina, lesní cesta

Točna

555

3,5

po modré PZT

zpevněná cesta

Panoramatický výhled

520

4

po modré PZT

zpevněná cesta

Bod záchrany SU 045

488

5

po modré PZT

lesní cesta + pěšina

Anenská studánka

595

5,5

po modré PZT

pěšina

Nad Anenskou studánkou

650

6

po žluté PZT

asfalt, lesní cesta

Zákruta

566

7,5

po žluté PZT

lesní cesta

Panoramatický výhled

520

8,5

po žluté PZT

polní cesta

Konec asfaltky

480

9

po žluté PZT

asfalt

Petrov nad Desnou (u ŽST)

362

10,5

po modré PZT

polní cesta + asfalt

Petrov nad Desnou (škola)

353

11,5

po modré PZT

asfalt

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

12

 

 

 

Nenáročná trasa propojuje naučnou stezku Petrovské studánky a naučnou stezku Sobotínský okruh. Od petrovského nádraží stoupání po polní silničce a lesní cestě. Od rozcestí Nad Anenskou studánkou možnost odbočky 0,5 km k Anenské studánce, nevhodné pro cyklisty. Po návratu zpět po neznačené vrstevnicové lesní silničce až na zelenou značku před Farským vrchem. U naučného panelu Sobotínského okruhu je potřeba odbočit doprava dolů po lesní cestě k hrobce rodiny Kleinů. Od sobotínské koliby možný návrat autobusem do Rapotína, popř. vlakem ze Sobotína do Petrova. Cyklisté mohou pokračovat zpět do Rapotína přes Maršíkov (dřevěný kostel) a Velké Losiny.   

Délka trasy: 26,5 km
Převýšení: 558 m
Vhodné: cykloturistika, pěší turistika, Nordic Walking, lyžařská turistika
Čas jízdy: 1:15 hod.
Čas pochodu: 3 hod.
 

Název rozcestí

m n. m.

km

značení

Povrch trasy dále

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

0

po modré PZT

asfalt

Petrov nad Desnou (škola)

353

0,5

po modré PZT

asfalt + polní cesta

Petrov nad Desnou (u ŽST)

362

1,5

po žluté PZT

asfalt, lesní cesta

Konec asfaltky

480

3

po žluté PZT

polní cesta

Panoramatický výhled

520

3,5

po žluté PZT

lesní cesta, asfalt

Zákruta

566

4,5

po žluté PZT

asfalt

Nad Anenskou studánkou

650

6

bez značení

asfalt

Bod záchrany SU 046

640

7,2

po zelené PZT

zpevněná cesta

Farský vrch

622

7,5

po zelené PZT

zpevněná cesta

Nad hrobkou- panel

578

8

bez značení

lesní cesta

Hrobka Kleinů

428

9

bez značení

chodník

Sobotín (koliba, BUS)

420

9,5

 

 

 

 

 

možné pokračování pro cyklisty

po silnici č.11

Rapotín (infocentrum)

353

14,5

 

 

 

 

 

možná varianta pro cyklisty

 

Sobotín (koliba, BUS)

420

9,5

po silniční CZT 6187A

asfalt

Sobotín (rozc. Maršíkov)

442

12

po silniční CZT 6187

asfalt

Velké Losiny (lázně)

388

18,5

po silniční CZT 6187

asfalt

Račinka

415

19,5

po silniční CZT 6187+6114

asfalt

Rapotín (kostel)

352

26

po modré PZT

asfalt

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

26,5

 

 

Nenáročný polodenní výlet. z Rapotína po místních komunikacích a silniční cyklotrase 6114+6187 do Vikýřovic. Cestou lze navštívit Zemědělský skanzen a ZOO Park Rapotín.  Z Vikýřovic trasa vede po polních a lesních cestách, jedná se mírné stoupání pod Prostřední skálou s občasnými výhledy na Kamenný vrch. Z křižovatky Nad Hraběšicemi se pokračuje až na Farský vrch po zpevněné lesní cestě k panelu Sobotínského okruhu, kde odbočíme vpravo k sobotínské hrobce rodiny Kleinů. U koliby lze výlet ukončit a vrátit se zpět vlakem či autobusem.

Délka trasy: 14,5 km
Převýšení: 490 m
Vhodné: pěší turistika, cykloturistika, Nordic Walking, lyžařská turistika (z Vikýřovic)
Čas jízdy: 1,5 hod.
Čas pochodu: 5 hod. (z Vikýřovic 4 hod.)
 

Název rozcestí

m n. m.

km

Značení

Povrch trasy dále

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

0

po modré PZT

asfalt

Rapotín (kostel)

353

0,5

po silniční CZT 6114+6187

asfalt

Veteran Muzeum Rapotín

333

3,5

po žluté PZT

asfalt

Vikýřovice (ŽST, BUS)

335

4

po žluté PZT

asfalt

Černá pole

358

4,5

po žluté PZT

zpevněná cesta

Anenský Dvůr

390

6

po žluté PZT

lesní cesta

Nad Hraběšicemi

643

10

po zelené PZT

zpevněná lesní cesta

Farský vrch

622

12,5

po zelené PZT

lesní cesta

Nad hrobkou - panel

578

13

bez značení

lesní cesta, chodník

Hrobka Kleinů

428

14

bez značení

chodník

Sobotín (koliba, BUS)

420

14,5

bez značení

 

 

 

 

možný návrat autobusem, vlakem

 

 

Mírně náročný výlet s dalekými výhledy z Loučné nad Desnou přes osadu Pekařov do Velkých Losin. Střídají se polní a lesní cesty i pěšiny bez automobilového provozu. Celá trasa vede po značených cestách, za Studencem prochází oplocenými pastvinami po polní cestě. Trasa zdolává převýšení 400 m. Přístup do Loučné nad Desnou nejlépe vlakem. V dolní části Pekařova (odbočení 1 km z trasy) obnovená poutní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Výlet lze zakončit např. v termálním parku ve Velkých Losinách. Návrat zpět vlakem nebo autobusem.

Délka trasy: 13,5 km
Převýšení: 438 m
Vhodné: pěší turistika, Nordic Walking, lyžařská turistika
Čas pochodu: 4,5 hod.

Název rozcestí

m n. m.

km

značení

Povrch trasy dále

Loučná nad Desnou (ŽST)

480

0

po červené PZT

afalt, pěšiny, lesní cesty

U náhonu

501

0,7

po červené PZT

pěšina

Pod Lovečí

605

1,5

po červené PZT

lesní cesta

Bukovice (okraj)

673

2,5

po červené PZT

polní cesta

Bukovice (točna)

654

2,7

po červené PZT

asfalt

Bukovice (hájenka)

692

3,-

po červené PZT

lesní cesta

Pod Jelení skalkou

735

3,5

po červené PZT

lesní cesta

Vrchol stoupání

817

5,-

po červené PZT

lesní cesta

Pekařovská cesta

753

6,3

po červené PZT

asfalt

Pekařovský vrch (rozc.)

735

6,5

po červené PZT

asfalt

Studenec

718

7,-

po zelené PZT

polní cesta

Okraj lesa

668

8,1

po zelené PZT

lesní cesta

Polní asfaltka

472

10,5

po zelené PZT

asfalt

Pod Křížovým vrchem

438

11,-

po zelené PZT

asfalt

Velké Losiny(kostel)

410

12,-

po zelené PZT

asfalt

Velké Losiny (lázně)

388

13,3

bez značení

asfalt

Velké Losiny (ŽST)

398

13,5

 

 

 

 

 

možný návrat vlakem, autobusem

 

Náročnější výlet. Do Rejhotic se i s kolem můžete dopravit vlakem. Na Přemyslovském sedle se nachází přírodní rezervace Přemyslovské louky. Od útulny na Třech kamenech možnost odbočky po modré pěší značce 500 m k vyhlídkové skále, obtížně sjízdné. Pod Pekařovem je obnovená poutní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Pozor na nebezpečný krátký úsek (500 m) po hlavní silnici č. 44 kolem losinského zámku !

Délka trasy: 23,5 km
Převýšení: 464 m
Vhodné: cykloturistika
Čas jízdy: 2,5 hod.

Název rozcestí

m n. m.

km

značení

Povrch trasy dále

Rejhotice (ŽST)

518

0

bez značení po silnici

asfalt

Rejhotice (pila)

513

0,2

po modré CZT 6156

asfalt

Selská cesta

578

1,5

po modré CZT 6156

asfalt

Přemyslov

670

2

po modré CZT 6156

asfalt

Pod Přemyslovským sedlem

748

4,5

po červené CZT 6155

asfalt

Přemyslovské sedlo

768

5

po červené CZT 6155

asfalt

Tři kameny (útulna)

898

6,5

po modré PZT

pěšina

Tři kameny (vyhl.)

906

7

po modré PZT

pěšina

Tři kameny (útulna)

898

7,5

po červené CZT 6155

asfalt

Pekařovská cesta

753

10

po zelené CZT 6196

asfalt

Pekařovský vrch (rozc.)

735

10,2

po zelené CZT 6196

asfalt

Studenec

718

10,7

po zelené CZT 6196

asfalt

Pekařov

660

11,5

po zelené CZT 6196

asfalt, zpevněná cesta

Dolní Pekařov

573

12,5

po zelené CZT 6196

zpevněná cesta

Pod Žárovou

431

15,5

po zelené CZT 6196

asfalt

Račinka

415

17

po silniční CZT 6114+6187

asfalt

Ludvíkov (BUS)

386

18,2

po silniční CZT 6114+6187

asfalt

Velké Losiny (zámek)

382

18,5

po silniční CZT 6114+6187

asfalt

Rapotín (kostel)

352

23

po modré PZT

asfalt

Rapotín (infocentrum, BUS)

353

23,5

 

 

  

Nenáročný vycházkový okruh po lesních cestách a pěšinách okolo Kamenitého kopce vhodný i pro rodiče s dětmi. Po cestě mineralogické lokality (Granátová skála, Kožušná, Černé kameny) a pěkné historické kamenné chodníčky (Černé kameny). U naučné tabule Granátová skála pokračovat po vrstevnicové lesní cestě až na asfaltovou silnici směr Maršíkov s modrou značkou, kde se odbočí vlevo k rozcestníku Nad Maršíkovem. Zde u kapličky posezení s upravenou studánkou. Úsek Nad Maršíkovem – Nad Terezínem pro cykloturisty nesjízdný. Návrat zpět do Rapotína nebo po žluté tur. značce k žel. zastávce Petrov n/D, zast.

Délka trasy: 9,5 km
Převýšení: 358 m
Vhodné: pěší turistika, Nordic Walking
Čas pochodu: 3 hod.

Název rozcestí

m n. m.

km

značení

Povrch trasy dále

Rapotín (ŽST)

373

0

po zelené PZT

asfalt, polní cesta

Terezín

385

1

po zelené PZT

polní cesta

Nad Terezínem

483

2

po zelené PZT

lesní cesta

Granátová skála

500

3

bez značení

lesní cesta

Silnice na Sobotín

497

4,4

po modré PZT

asfalt

Nad Maršíkovem

500

4,6

po žluté PZT

asfalt, pěšina

Odbočka žluté značky

498

4,7

po žluté PZT

pěšina

Vysílač

596

5,4

po žluté PZT

lesní cesta

Bod záchrany SU 043

558

5,7

po žluté PZT

lesní cesta

Kamenitý kopec

616

6

po žluté PZT

pěšina

Černé kameny

537

7

po žluté PZT

pěšina

Nad Terezínem

483

7,5

po zelené PZT

polní cesta, asfalt

Terezín

385

8,5

po zelené PZT

asfalt

Rapotín (ŽST)

373

9,5

 

 

Chodíte rádi? A chcete zvýšit svou fyzickou kondici, zpevnit postavu, být na čerstvém vzduchu a nabrat nové síly? Přijďte si k nám Nordic walking vyzkoušet.
Od června 2016 vznikl v KKC Rapotín NORDIC WALKING POINT. Takto je označeno místo, kde si lze originální hole půjčit nebo zakoupit, včetně dalšího příslušenství. Rovněž zde zájemci mohou využít služeb vyškoleného personálu, který vždy ochotně poradí s výběrem holí, doporučí vhodné trasy v okolí, případně domluví lekci se zkušeným instruktorem.

Více informací: http://www.nordicsports.cz

Fotogalerie

27.5.2017 Okolo Bukovky http://www.kkcrapotin.cz/kkc/galerie/2752017-okolo-bukovky
12.5.2016 Seznámení s Nordic Walking http://www.kkcrapotin.cz/kkc/galerie/1252016-seznameni-s-nordic-walking 

 

 

Kontakt

 TIC Rapotín 

Předprodej vstupenek
+420 583 212 211 
+420 608 292 980 


Knihovna Rapotín

+420 583 212 531

Provozní doba:

po-pá

9:00-11:30,
12:30-17:00

sobota

9:00-13:00
(květen-září)


Kulturní dům Rapotín, s.r.o.

+420 773 336 656

ticketportal

Kalendář akcí KKC

Akce v Údolí Desné

Počasí

Radar bouřky

Navštivte Jeseníky

Navštivte Jeseníky